User Tools

Site Tools


30-18876-sooner-la-gi

Sooner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. M. Roe
Nơi khám phá Oaxaca
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18876
Tên thay thế 1999 XM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8245385
Viễn điểm quỹ đạo 2.9981001
Độ lệch tâm 0.2433443
Chu kỳ quỹ đạo 1367.6674599
Độ bất thường trung bình 94.76180
Độ nghiêng quỹ đạo 8.85080
Kinh độ của điểm nút lên 75.64918
Acgumen của cận điểm 356.83701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18876 Sooner (1999 XM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1999 bởi J. M. Roe ở Oaxaca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18876 Sooner
30-18876-sooner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)