User Tools

Site Tools


30-18877-stevendodds-la-gi

Stevendodds
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18877
Tên thay thế 1999 XP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9093643
Viễn điểm quỹ đạo 3.2108885
Độ lệch tâm 0.2541914
Chu kỳ quỹ đạo 1496.2030730
Độ bất thường trung bình 27.96749
Độ nghiêng quỹ đạo 7.97879
Kinh độ của điểm nút lên 66.03421
Acgumen của cận điểm 19.75433
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

18877 Stevendodds (1999 XP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18877 Stevendodds
30-18877-stevendodds-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)