User Tools

Site Tools


30-18880-toddblumberg-la-gi

Toddblumberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18880
Tên thay thế 1999 XM166
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5921618
Viễn điểm quỹ đạo 3.8040848
Độ lệch tâm 0.1894741
Chu kỳ quỹ đạo 2089.0134431
Độ bất thường trung bình 180.05642
Độ nghiêng quỹ đạo 9.65453
Kinh độ của điểm nút lên 20.02172
Acgumen của cận điểm 30.32189
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18880 Toddblumberg (1999 XM166) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12 năm 1999, bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18880 Toddblumberg
30-18880-toddblumberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)