User Tools

Site Tools


30-18887-yiliuchen-la-gi

Yiliuchen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18887
Tên thay thế 2000 AP181
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9149457
Viễn điểm quỹ đạo 2.6916401
Độ lệch tâm 0.1686052
Chu kỳ quỹ đạo 1276.7979043
Độ bất thường trung bình 254.74675
Độ nghiêng quỹ đạo 6.71432
Kinh độ của điểm nút lên 179.99404
Acgumen của cận điểm 163.29438
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18887 Yiliuchen (2000 AP181) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18887 Yiliuchen
30-18887-yiliuchen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)