User Tools

Site Tools


30-18891-kamler-la-gi

Kamler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18891
Tên thay thế 2000 EF40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1339287
Viễn điểm quỹ đạo 2.7153829
Độ lệch tâm 0.1199045
Chu kỳ quỹ đạo 1379.0295195
Độ bất thường trung bình 234.29912
Độ nghiêng quỹ đạo 3.83722
Kinh độ của điểm nút lên 349.56229
Acgumen của cận điểm 16.45470
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

18891 Kamler (2000 EF40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18891 Kamler
30-18891-kamler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)