User Tools

Site Tools


30-18903-matsuura-la-gi

Matsuura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Watanabe
Nơi khám phá Sapporo
Ngày khám phá 10 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18903
Tên thay thế 2000 ND29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0475064
Viễn điểm quỹ đạo 3.0684784
Độ lệch tâm 0.1995651
Chu kỳ quỹ đạo 1494.3327431
Độ bất thường trung bình 318.12056
Độ nghiêng quỹ đạo 9.29700
Kinh độ của điểm nút lên 164.77454
Acgumen của cận điểm 148.24156
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

18903 Matsuura (2000 ND29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 7 năm 2000 bởi K. Watanabe ở Sapporo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18903 Matsuura
30-18903-matsuura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)