User Tools

Site Tools


30-18905-weigan-la-gi

Weigan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18905
Tên thay thế 2000 OF10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0381449
Viễn điểm quỹ đạo 2.5274073
Độ lệch tâm 0.1071639
Chu kỳ quỹ đạo 1259.7761693
Độ bất thường trung bình 35.91592
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55028
Kinh độ của điểm nút lên 173.51050
Acgumen của cận điểm 191.17196
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

18905 Weigan (2000 OF10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18905 Weigan
30-18905-weigan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)