User Tools

Site Tools


30-18907-kevinclaytor-la-gi

Kevinclaytor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18907
Tên thay thế 2000 OW20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0755790
Viễn điểm quỹ đạo 2.7304304
Độ lệch tâm 0.1362568
Chu kỳ quỹ đạo 1360.5996495
Độ bất thường trung bình 17.42203
Độ nghiêng quỹ đạo 6.24780
Kinh độ của điểm nút lên 345.22470
Acgumen của cận điểm 31.97271
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18907 Kevinclaytor (2000 OW20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18907 Kevinclaytor
30-18907-kevinclaytor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)