User Tools

Site Tools


30-18910-nolanreis-la-gi

Nolanreis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18910
Tên thay thế 2000 OR22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8376457
Viễn điểm quỹ đạo 2.6081839
Độ lệch tâm 0.1733171
Chu kỳ quỹ đạo 1210.5497799
Độ bất thường trung bình 131.09944
Độ nghiêng quỹ đạo 3.84736
Kinh độ của điểm nút lên 131.67179
Acgumen của cận điểm 221.78580
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18910 Nolanreis (2000 OR22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18910 Nolanreis
30-18910-nolanreis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)