User Tools

Site Tools


30-18912-kayfurman-la-gi

Kayfurman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 30 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18912
Tên thay thế 2000 OM32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3875285
Viễn điểm quỹ đạo 3.2385161
Độ lệch tâm 0.1512586
Chu kỳ quỹ đạo 1723.2893266
Độ bất thường trung bình 151.96790
Độ nghiêng quỹ đạo 8.98168
Kinh độ của điểm nút lên 180.81312
Acgumen của cận điểm 238.07636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18912 Kayfurman (2000 OM32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18912 Kayfurman
30-18912-kayfurman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)