User Tools

Site Tools


30-18923-jennifersass-la-gi

Jennifersass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18923
Tên thay thế 2000 PC23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9153541
Viễn điểm quỹ đạo 2.6911741
Độ lệch tâm 0.1684175
Chu kỳ quỹ đạo 1276.7739950
Độ bất thường trung bình 146.69949
Độ nghiêng quỹ đạo 6.77090
Kinh độ của điểm nút lên 19.26513
Acgumen của cận điểm 215.14752
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18923 Jennifersass (2000 PC23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18923 Jennifersass
30-18923-jennifersass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)