User Tools

Site Tools


30-18924-vinjamoori-la-gi

18924 Vinjamoori là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1339.4117326 ngày (3.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 8 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-18924-vinjamoori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)