User Tools

Site Tools


30-18930-athreya-la-gi

Athreya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18930
Tên thay thế 2000 QW27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8291919
Viễn điểm quỹ đạo 2.8492493
Độ lệch tâm 0.0035322
Chu kỳ quỹ đạo 1747.4192802
Độ bất thường trung bình 63.34930
Độ nghiêng quỹ đạo 2.01064
Kinh độ của điểm nút lên 18.88915
Acgumen của cận điểm 124.50247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18930 Athreya (2000 QW27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18930 Athreya
30-18930-athreya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)