User Tools

Site Tools


30-18932-robinhood-la-gi

Robinhood
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18932
Đặt tên theo Robin Hood
Tên thay thế 2000 QH35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7941124
Viễn điểm quỹ đạo 2.9052116
Độ lệch tâm 0.2364381
Chu kỳ quỹ đạo 1315.5474726
Độ bất thường trung bình 68.67835
Độ nghiêng quỹ đạo 2.58029
Kinh độ của điểm nút lên 37.27831
Acgumen của cận điểm 275.55590
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

18932 Robinhood (2000 QH35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 2000 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18932 Robinhood
30-18932-robinhood-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)