User Tools

Site Tools


30-18935-alfandmedina-la-gi

Alfandmedina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18935
Tên thay thế 2000 QE37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8802140
Viễn điểm quỹ đạo 2.5544696
Độ lệch tâm 0.1520414
Chu kỳ quỹ đạo 1206.0002533
Độ bất thường trung bình 76.27159
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88449
Kinh độ của điểm nút lên 166.78417
Acgumen của cận điểm 220.41357
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

18935 Alfandmedina (2000 QE37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18935 Alfandmedina
30-18935-alfandmedina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)