User Tools

Site Tools


30-18938-zarabeth-la-gi

Zarabeth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18938
Tên thay thế 2000 QU44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2910744
Viễn điểm quỹ đạo 3.1251478
Độ lệch tâm 0.1539954
Chu kỳ quỹ đạo 1627.7891092
Độ bất thường trung bình 229.61701
Độ nghiêng quỹ đạo 3.92107
Kinh độ của điểm nút lên 351.60921
Acgumen của cận điểm 26.33246
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18938 Zarabeth (2000 QU44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18938 Zarabeth
30-18938-zarabeth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)