User Tools

Site Tools


30-18939-sariancel-la-gi

Sariancel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18939
Tên thay thế 2000 QZ48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7842314
Viễn điểm quỹ đạo 3.4595724
Độ lệch tâm 0.1081618
Chu kỳ quỹ đạo 2014.7785123
Độ bất thường trung bình 279.51436
Độ nghiêng quỹ đạo 0.14566
Kinh độ của điểm nút lên 222.67471
Acgumen của cận điểm 330.81434
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18939 Sariancel (2000 QZ48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18939 Sariancel
30-18939-sariancel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)