User Tools

Site Tools


30-18943-elaisponton-la-gi

Elaisponton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18943
Tên thay thế 2000 QA55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1099119
Viễn điểm quỹ đạo 2.6813259
Độ lệch tâm 0.1192623
Chu kỳ quỹ đạo 1354.3316435
Độ bất thường trung bình 332.48955
Độ nghiêng quỹ đạo 6.42597
Kinh độ của điểm nút lên 4.64103
Acgumen của cận điểm 39.09154
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18943 Elaisponton (2000 QA55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18943 Elaisponton
30-18943-elaisponton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)