User Tools

Site Tools


30-18944-sawilliams-la-gi

Sawilliams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18944
Tên thay thế 2000 QG61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7802875
Viễn điểm quỹ đạo 3.3629977
Độ lệch tâm 0.0948532
Chu kỳ quỹ đạo 1966.3211786
Độ bất thường trung bình 153.52956
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45478
Kinh độ của điểm nút lên 114.29206
Acgumen của cận điểm 232.57217
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18944 Sawilliams (2000 QG61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18944 Sawilliams
30-18944-sawilliams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)