User Tools

Site Tools


30-18946-massar-la-gi

Massar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18946
Tên thay thế 2000 QM75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5054096
Viễn điểm quỹ đạo 3.5889176
Độ lệch tâm 0.1777896
Chu kỳ quỹ đạo 1942.8625705
Độ bất thường trung bình 128.77821
Độ nghiêng quỹ đạo 0.52224
Kinh độ của điểm nút lên 340.93449
Acgumen của cận điểm 46.33967
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18946 Massar (2000 QM75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

18946 Massar được đặt tên theo Sonny Raye Massar của St. Charles, Missouri.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18946 Massar
30-18946-massar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)