User Tools

Site Tools


30-18947-cindyfulton-la-gi

Cindyfulton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18947
Tên thay thế 2000 QV76
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0532339
Viễn điểm quỹ đạo 2.7278747
Độ lệch tâm 0.1411055
Chu kỳ quỹ đạo 1350.0391174
Độ bất thường trung bình 258.74901
Độ nghiêng quỹ đạo 1.99731
Kinh độ của điểm nút lên 328.18359
Acgumen của cận điểm 157.09900
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

18947 Cindyfulton (2000 QV76) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18947 Cindyfulton
30-18947-cindyfulton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)