User Tools

Site Tools


30-18949-tumaneng-la-gi

Tumaneng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18949
Tên thay thế 2000 QX85
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1433423
Viễn điểm quỹ đạo 2.4543953
Độ lệch tâm 0.0676535
Chu kỳ quỹ đạo 1273.1211172
Độ bất thường trung bình 181.01986
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85671
Kinh độ của điểm nút lên 176.38026
Acgumen của cận điểm 47.21330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18949 Tumaneng (2000 QX85) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18949 Tumaneng
30-18949-tumaneng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)