User Tools

Site Tools


30-18950-marakessler-la-gi

Marakessler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18950
Tên thay thế 2000 QX95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5666235
Viễn điểm quỹ đạo 2.9123353
Độ lệch tâm 0.0630981
Chu kỳ quỹ đạo 1656.1531610
Độ bất thường trung bình 226.60253
Độ nghiêng quỹ đạo 5.04226
Kinh độ của điểm nút lên 3.91768
Acgumen của cận điểm 19.47367
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18950 Marakessler (2000 QX95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18950 Marakessler
30-18950-marakessler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)