User Tools

Site Tools


30-18953-laurensmith-la-gi

Laurensmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18953
Tên thay thế 2000 QR114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4635444
Viễn điểm quỹ đạo 2.9596996
Độ lệch tâm 0.0914868
Chu kỳ quỹ đạo 1630.9556100
Độ bất thường trung bình 229.53151
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38940
Kinh độ của điểm nút lên 37.95601
Acgumen của cận điểm 349.27311
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

18953 Laurensmith (2000 QR114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18953 Laurensmith
30-18953-laurensmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)