User Tools

Site Tools


30-18956-jessicarnold-la-gi

Jessicarnold
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18956
Tên thay thế 2000 QK126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9512905
Viễn điểm quỹ đạo 2.5925949
Độ lệch tâm 0.1411357
Chu kỳ quỹ đạo 1250.8190693
Độ bất thường trung bình 53.21095
Độ nghiêng quỹ đạo 3.43389
Kinh độ của điểm nút lên 111.11371
Acgumen của cận điểm 293.38860
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

18956 Jessicarnold (2000 QK126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18956 Jessicarnold
30-18956-jessicarnold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)