User Tools

Site Tools


30-18957-mijacobsen-la-gi

Mijacobsen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18957
Tên thay thế 2000 QE128
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8770130
Viễn điểm quỹ đạo 2.5644040
Độ lệch tâm 0.1547684
Chu kỳ quỹ đạo 1208.7479507
Độ bất thường trung bình 151.44604
Độ nghiêng quỹ đạo 5.77844
Kinh độ của điểm nút lên 31.20548
Acgumen của cận điểm 301.13993
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18957 Mijacobsen (2000 QE128) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18957 Mijacobsen
30-18957-mijacobsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)