User Tools

Site Tools


30-18961-hampfreeman-la-gi

Hampfreeman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18961
Tên thay thế 2000 QR140
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9428035
Viễn điểm quỹ đạo 2.8484431
Độ lệch tâm 0.1890196
Chu kỳ quỹ đạo 1354.3353629
Độ bất thường trung bình 336.27446
Độ nghiêng quỹ đạo 2.46470
Kinh độ của điểm nút lên 18.10854
Acgumen của cận điểm 49.99209
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

18961 Hampfreeman (2000 QR140) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18961 Hampfreeman
30-18961-hampfreeman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)