User Tools

Site Tools


30-18964-fairhurst-la-gi

Fairhurst
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18964
Tên thay thế 2000 QJ142
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0638030
Viễn điểm quỹ đạo 2.8591762
Độ lệch tâm 0.1615634
Chu kỳ quỹ đạo 1410.5725784
Độ bất thường trung bình 301.54889
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85077
Kinh độ của điểm nút lên 157.35841
Acgumen của cận điểm 276.02487
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18964 Fairhurst (2000 QJ142) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18964 Fairhurst
30-18964-fairhurst-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)