User Tools

Site Tools


30-18969-valfriedmann-la-gi

Valfriedmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18969
Tên thay thế 2000 QY152
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0885675
Viễn điểm quỹ đạo 2.4854359
Độ lệch tâm 0.0867661
Chu kỳ quỹ đạo 1263.2757118
Độ bất thường trung bình 202.37969
Độ nghiêng quỹ đạo 2.78535
Kinh độ của điểm nút lên 242.84710
Acgumen của cận điểm 320.12045
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18969 Valfriedmann (2000 QY152) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18969 Valfriedmann
30-18969-valfriedmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)