User Tools

Site Tools


30-18970-jenniharper-la-gi

Jenniharper
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18970
Tên thay thế 2000 QU168
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1603887
Viễn điểm quỹ đạo 2.6637457
Độ lệch tâm 0.1043414
Chu kỳ quỹ đạo 1368.3037826
Độ bất thường trung bình 157.96433
Độ nghiêng quỹ đạo 3.50933
Kinh độ của điểm nút lên 282.83633
Acgumen của cận điểm 276.72318
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18970 Jenniharper (2000 QU168) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18970 Jenniharper
30-18970-jenniharper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)