User Tools

Site Tools


30-18973-crouch-la-gi

Crouch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18973
Tên thay thế 2000 QJ193
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6188893
Viễn điểm quỹ đạo 2.8593655
Độ lệch tâm 0.0438965
Chu kỳ quỹ đạo 1655.8339099
Độ bất thường trung bình 136.70382
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72442
Kinh độ của điểm nút lên 114.24128
Acgumen của cận điểm 342.24150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18973 Crouch (2000 QJ193) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18973 Crouch
30-18973-crouch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)