User Tools

Site Tools


30-18974-brungardt-la-gi

Brungardt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18974
Tên thay thế 2000 QX195
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0229943
Viễn điểm quỹ đạo 2.8312201
Độ lệch tâm 0.1664998
Chu kỳ quỹ đạo 1381.1214660
Độ bất thường trung bình 12.02532
Độ nghiêng quỹ đạo 3.79459
Kinh độ của điểm nút lên 111.77277
Acgumen của cận điểm 236.80674
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

18974 Brungardt (2000 QX195) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18974 Brungardt
30-18974-brungardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)