User Tools

Site Tools


30-18976-kunilraval-la-gi

Kunilraval
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18976
Tên thay thế 2000 QH206
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0571759
Viễn điểm quỹ đạo 2.5329621
Độ lệch tâm 0.1036540
Chu kỳ quỹ đạo 1269.9658922
Độ bất thường trung bình 177.27828
Độ nghiêng quỹ đạo 4.25289
Kinh độ của điểm nút lên 352.04480
Acgumen của cận điểm 250.47266
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

18976 Kunilraval (2000 QH206) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18976 Kunilraval
30-18976-kunilraval-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)