User Tools

Site Tools


30-18979-henryfong-la-gi

Henryfong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18979
Tên thay thế 2000 RC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5331072
Viễn điểm quỹ đạo 2.6733746
Độ lệch tâm 0.0269409
Chu kỳ quỹ đạo 1534.1576362
Độ bất thường trung bình 99.59962
Độ nghiêng quỹ đạo 3.78270
Kinh độ của điểm nút lên 181.11889
Acgumen của cận điểm 21.12954
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18979 Henryfong (2000 RC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18979 Henryfong
30-18979-henryfong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)