User Tools

Site Tools


30-18980-johannatang-la-gi

Johannatang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18980
Tên thay thế 2000 RY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8940102
Viễn điểm quỹ đạo 2.6462724
Độ lệch tâm 0.1656862
Chu kỳ quỹ đạo 1249.3317377
Độ bất thường trung bình 155.94615
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35105
Kinh độ của điểm nút lên 193.81733
Acgumen của cận điểm 84.24863
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18980 Johannatang (2000 RY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18980 Johannatang
30-18980-johannatang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)