User Tools

Site Tools


30-18983-allentran-la-gi

Allentran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18983
Tên thay thế 2000 RG6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9774567
Viễn điểm quỹ đạo 2.8459931
Độ lệch tâm 0.1800654
Chu kỳ quỹ đạo 1368.0125009
Độ bất thường trung bình 38.37441
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73614
Kinh độ của điểm nút lên 11.26428
Acgumen của cận điểm 336.57374
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18983 Allentran (2000 RG6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18983 Allentran
30-18983-allentran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)