User Tools

Site Tools


30-18984-olathe-la-gi

Olathe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Larry Robinson (nhà thiên văn học nghiệp dư)
Nơi khám phá Sunflower Observatory
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18984
Đặt tên theo Olathe
Tên thay thế 2000 RA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1279203
Viễn điểm quỹ đạo 3.3727593
Độ lệch tâm 0.0376636
Chu kỳ quỹ đạo 2140.3834711
Độ bất thường trung bình 263.91187
Độ nghiêng quỹ đạo 14.03071
Kinh độ của điểm nút lên 321.84847
Acgumen của cận điểm 247.44016
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

18984 Olathe (2000 RA8) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 2000 bởi Larry Robinson ở Đài thiên văn hoa Mặt Trời.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18984 Olathe
30-18984-olathe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)