User Tools

Site Tools


30-18987-irani-la-gi

Irani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18987
Tên thay thế 2000 RU23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8438773
Viễn điểm quỹ đạo 2.6030141
Độ lệch tâm 0.1707118
Chu kỳ quỹ đạo 1210.9834992
Độ bất thường trung bình 95.24729
Độ nghiêng quỹ đạo 1.36665
Kinh độ của điểm nút lên 284.48675
Acgumen của cận điểm 100.49591
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.2

18987 Irani (2000 RU23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18987 Irani
30-18987-irani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)