User Tools

Site Tools


30-18991-tonivanov-la-gi

Tonivanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18991
Tên thay thế 2000 RD35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1152197
Viễn điểm quỹ đạo 2.4396357
Độ lệch tâm 0.0712242
Chu kỳ quỹ đạo 1255.3514149
Độ bất thường trung bình 275.65927
Độ nghiêng quỹ đạo 5.00674
Kinh độ của điểm nút lên 337.38692
Acgumen của cận điểm 203.40234
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18991 Tonivanov (2000 RD35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18991 Tonivanov
30-18991-tonivanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)