User Tools

Site Tools


30-18992-katharvard-la-gi

Katharvard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18992
Tên thay thế 2000 RK40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9276587
Viễn điểm quỹ đạo 3.0388075
Độ lệch tâm 0.0186289
Chu kỳ quỹ đạo 1882.0415802
Độ bất thường trung bình 123.06512
Độ nghiêng quỹ đạo 8.68624
Kinh độ của điểm nút lên 284.30777
Acgumen của cận điểm 134.96991
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18992 Katharvard (2000 RK40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18992 Katharvard
30-18992-katharvard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)