User Tools

Site Tools


30-18994-nhannguyen-la-gi

Nhannguyen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18994
Tên thay thế 2000 RO50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0091361
Viễn điểm quỹ đạo 2.7301463
Độ lệch tâm 0.1521349
Chu kỳ quỹ đạo 1332.3621893
Độ bất thường trung bình 57.16958
Độ nghiêng quỹ đạo 7.41337
Kinh độ của điểm nút lên 35.64699
Acgumen của cận điểm 327.24942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18994 Nhannguyen (2000 RO50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18994 Nhannguyen
30-18994-nhannguyen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)