User Tools

Site Tools


30-18997-mizrahi-la-gi

Mizrahi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18997
Tên thay thế 2000 RG54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3420489
Viễn điểm quỹ đạo 2.7862851
Độ lệch tâm 0.0866239
Chu kỳ quỹ đạo 1499.7466053
Độ bất thường trung bình 41.80679
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81586
Kinh độ của điểm nút lên 144.17714
Acgumen của cận điểm 168.24185
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18997 Mizrahi (2000 RG54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18997 Mizrahi
30-18997-mizrahi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)