User Tools

Site Tools


30-19002-tongkexue-la-gi

Tongkexue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19002
Tên thay thế 2000 RD61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0922763
Viễn điểm quỹ đạo 2.6966405
Độ lệch tâm 0.1262006
Chu kỳ quỹ đạo 1353.3476407
Độ bất thường trung bình 70.38421
Độ nghiêng quỹ đạo 7.38933
Kinh độ của điểm nút lên 72.51462
Acgumen của cận điểm 279.47781
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19002 Tongkexue (2000 RD61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19002 Tongkexue
30-19002-tongkexue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)