User Tools

Site Tools


30-19003-erinfrey-la-gi

Erinfrey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19003
Tên thay thế 2000 RL61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5818668
Viễn điểm quỹ đạo 3.0212430
Độ lệch tâm 0.0784165
Chu kỳ quỹ đạo 1712.7624160
Độ bất thường trung bình 211.68276
Độ nghiêng quỹ đạo 3.58520
Kinh độ của điểm nút lên 196.51183
Acgumen của cận điểm 239.41340
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19003 Erinfrey (2000 RL61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19003 Erinfrey
30-19003-erinfrey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)