User Tools

Site Tools


30-19004-chirayath-la-gi

Chirayath
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19004
Tên thay thế 2000 RU62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8372514
Viễn điểm quỹ đạo 2.6215436
Độ lệch tâm 0.1758978
Chu kỳ quỹ đạo 1215.8491612
Độ bất thường trung bình 109.94774
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56242
Kinh độ của điểm nút lên 190.68158
Acgumen của cận điểm 128.61640
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

19004 Chirayath (2000 RU62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19004 Chirayath
30-19004-chirayath-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)