User Tools

Site Tools


30-19005-teckman-la-gi

Teckman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19005
Tên thay thế 2000 RY64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7328877
Viễn điểm quỹ đạo 2.9939735
Độ lệch tâm 0.0455897
Chu kỳ quỹ đạo 1769.8171838
Độ bất thường trung bình 266.60476
Độ nghiêng quỹ đạo 1.17710
Kinh độ của điểm nút lên 224.78956
Acgumen của cận điểm 74.51669
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19005 Teckman (2000 RY64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19005 Teckman
30-19005-teckman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)