User Tools

Site Tools


30-19007-nirajnathan-la-gi

Nirajnathan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19007
Tên thay thế 2000 RD68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9029449
Viễn điểm quỹ đạo 2.6300857
Độ lệch tâm 0.1604094
Chu kỳ quỹ đạo 1246.3396131
Độ bất thường trung bình 107.28705
Độ nghiêng quỹ đạo 5.08840
Kinh độ của điểm nút lên 359.18088
Acgumen của cận điểm 302.29196
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19007 Nirajnathan (2000 RD68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Nó được đặt tên cho Niraj Rama Nathan.[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser 19007 Nirajnathan
30-19007-nirajnathan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)