User Tools

Site Tools


30-19008-kristibutler-la-gi

Kristibutler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19008
Tên thay thế 2000 RV70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7511095
Viễn điểm quỹ đạo 3.0594491
Độ lệch tâm 0.0530654
Chu kỳ quỹ đạo 1808.7570975
Độ bất thường trung bình 151.41585
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85139
Kinh độ của điểm nút lên 63.07091
Acgumen của cận điểm 356.06139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19008 Kristibutler (2000 RV70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19008 Kristibutler
30-19008-kristibutler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)