User Tools

Site Tools


30-19009-galenmaly-la-gi

Galenmaly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19009
Tên thay thế 2000 RF72
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2525483
Viễn điểm quỹ đạo 3.1306039
Độ lệch tâm 0.1631118
Chu kỳ quỹ đạo 1612.9035871
Độ bất thường trung bình 273.05890
Độ nghiêng quỹ đạo 7.19065
Kinh độ của điểm nút lên 12.50540
Acgumen của cận điểm 2.22198
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

19009 Galenmaly (2000 RF72) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19009 Galenmaly
30-19009-galenmaly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)