User Tools

Site Tools


30-19019-sunflower-la-gi

Sunflower
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Robinson
Nơi khám phá Sunflower Observatory
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19019
Tên thay thế 2000 SB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0965324
Viễn điểm quỹ đạo 2.9978696
Độ lệch tâm 0.1769270
Chu kỳ quỹ đạo 1484.8864544
Độ bất thường trung bình 308.69404
Độ nghiêng quỹ đạo 4.86535
Kinh độ của điểm nút lên 220.13467
Acgumen của cận điểm 161.55456
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19019 Sunflower (2000 SB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 2000 bởi L. Robinson ở Sunflower Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19019 Sunflower
30-19019-sunflower-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)